Nemurenai

7 tekstów – auto­rem jest Ne­mure­nai.

Listy do Szarości

Sko­ro cię kąpiel bru­dem otula
a prysznic ciało rani,
nie szu­kaj mydła
nie chciej oczyszczenia…
bo złe to czasy,
niedob­re wspomnienia.,

• • •

no i sie­dzisz tak wtu­lona
w kącie skrzyn­ki białokaflowanej,
bez­sensow­nie szo­rując kolana
wzrok osadzasz na [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2015, 02:10

na Morzu Al­ko­holu płyną myśli do krainy "Niepa­mięć"
(czy kiedyś powrócą?) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 czerwca 2014, 18:08

Listy do Szarości

Kiedy kąpiel bru­dem otula
a prysznic ciało rani,
nie szu­kaj mydła...
zły to czas,
niedob­re wspomnienia.

cdn. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 18 marca 2014, 01:42

Póki życia star­czy
póty biega­my po uli­cach naszych codzien­ności
skrzętnie do­bierając co­raz to le­piej skro­jone Mas­ki
dla zmęczo­nych uda­waniem twarzy.
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 marca 2014, 03:30

Naj­lep­szym nau­czy­cielem życia jest właśnie to, co na co dzień przeżywamy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 marca 2014, 03:30

Zniechęce­nie to ciężki ka­mień u nóg wędrujące­go po nur­cie życia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lutego 2014, 22:48

Dob­ry hu­mor to "Al­ka-Prim" na życiowe­go kaca 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lutego 2014, 00:38

Nemurenai

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nemurenai

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 czerwca 2015, 13:21Nemurenai sko­men­to­wał tek­st -Tu jest kościół ! [...]

23 czerwca 2015, 14:48Nemurenai sko­men­to­wał tek­st Listy do Sza­rości

23 czerwca 2015, 11:00Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Listy do Sza­rości

23 czerwca 2015, 02:10Nemurenai do­dał no­wy tek­st Listy do Sza­rości

8 czerwca 2014, 01:33Nemurenai wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

7 czerwca 2014, 18:17Nemurenai wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

7 czerwca 2014, 18:15Nemurenai wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 czerwca 2014, 18:14Nemurenai wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 czerwca 2014, 18:08Nemurenai do­dał no­wy tek­st na Morzu Al­ko­holu płyną [...]